2018 yılına girdiğimiz şu günlerde, siz değerli müvekkillerimiz için 2017 yılının kısa bir özetini hazırladık.

 • 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 22 Aralık 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesiyle 10 Ocak 2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile kurumun adı Türk Patent ve Marka Kurumu (kısaca TÜRKPATENT) olarak değiştirilmiştir.

  Tam metin

 • 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa dair Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Tam metin

 • “Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik” 29 Eylül 2017 tarih ve 30195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Tam metin

 • “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği” 29 aralık 2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

  Tam metin

 • 10/01/2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 192 nci maddesi gereğince, 10 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılacak olan marka ve tasarım yenileme işlemlerine ilişkin sürelerde “koruma süresinin sona erdiği ayın son günü” yerine “koruma süresinin sona erdiği tarih” dikkate alınacaktır. Mülga 554 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan yenileme sürelerine ilişkin hükümlerin uygulanmasına son verilecektir.

 • T.C.Ekonomi Bakanlığı’nca yürütülmekte olan devlet desteklerinin ayrıntılı olarak yer aldığı “Ekonomi Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi” erişime açılmıştır.

  Tam metin

 • WIPO: Endonezya, Madrid Birliği’nin 100. üyesi oldu. WIPO Madrid Sistemi ile 100 üye ülkede tek bir başvuru ile marka tescili sağlanabilmektedir. Sistem, başvuruyu üye ülkelerin bazılarını veya tamamını kapsar şekilde yapabilmeyi mümkün kılmaktadır. Tek yetkili ofis (WIPO) tarafından yürütüldüğünden işlemler karmaşık değil, maliyet düşüktür.

  Güncel WIPO Madrid Marka Sistem üye ülke listesine ulaşmak için tıklayınız.

 • Hague: WIPO Hague Sistemi ile 50 üzerinde üye ülkede tek bir başvuru ile tasarım tescili sağlanabilmektedir. Sistem, başvuruyu üye ülkelerin bazılarını veya tamamını kapsar şekilde yapabilmeyi mümkün kılmaktadır. Tek yetkili ofis (WIPO) tarafından yürütüldüğünden işlemler karmaşık değil, maliyet düşüktür.

  Güncel WIPO Hague Tasarım Sistem üye ülke listesine ulaşmak için tıklayınız.