Türkiye’nin son yıllarda büyük atılım yaptığı patent, marka, coğrafi işaret tescili alanlarında ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini sağlamak amacıyla “Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ (TÜRKSMD)” kuruldu.

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) iştiraki niteliğindeki TÜRKSMD’nin hedefi, gerçek ve tüzel kişilerin sınai mülkiyete konu varlıklarını değerlemek ve Ar-Ge sonucu meydana gelmiş veya patentlenmiş çalışmalarının ticarileşmesini sağlamak olacak. Pazar araştırmaları yapacak Ankara merkezli şirket, teknoloji firmalarına yönelik danışmanlık hizmeti de verecek.

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin kurularak ticaret sahasındaki yerini aldığını söyledi.

Şirketin birçok amaca hizmet edeceğini belirten ASAN, “TÜRKSMD, gerçek ve tüzel kişilerin sınai mülkiyete konu varlıklarının değerlemesini yapacak ve Ar-Ge sonucu meydana gelmiş veya patentlenmiş çalışmaların ticarileşmesini sağlayacak. Bu amaçla girişim sermayesi, yatırım ortaklıkları, fonlar ve iş meleklerinin iştirak ettiği işletmelere eş finansman imkanı verecek.” dedi.

Şirketin, sınai mülkiyet haklarıyla ilgili devir ve lisans işlemlerine yönelik de hizmet sağlayacağına dikkati çeken ASAN, şöyle devam etti:

“Yeni teknolojilerin tespiti, teknoloji transferi işlemlerine aracılık, mühendislik hizmetlerine ve bilişim teknolojilerine yönelik faaliyetler yürütmek şirketin görev alanları arasında bulunuyor. Şirket, buluş sahipleriyle özel sektör arasında ticari ilişki kurmak için çalışmalar yapacak. Ayrıca, gerçek ve tüzel kişilerin sınai mülkiyete konu olan ya da olabilecek varlıklarını ve kullanım şekillerini tespit etmek, yönetimiyle ilgili danışmanlık hizmeti vermek, bunları değerlendirmek ve ekonomik etkileri konusunda çalışmalar yapmak da TÜRKSMD’nin çalışma alanları arasında bulunuyor. Teknolojik buluşlarla ilgili yurt içi ve yurt dışında pazar araştırması yapacak şirketimiz, teknoloji firmalarına yönelik danışmanlık hizmeti verecek.”

“İhalelere de girebilecek”

ASAN, şirketin, sınai mülkiyet alanında değerleme ve danışmanlık hizmeti sağlayacak kurum, kuruluş ve girişimlere yönelik eğitim ve akreditasyon faaliyetleri yürüteceğini, sınai mülkiyet haklarının değerlemesi konusunda bilirkişi hizmeti sunacağını bildirdi.

TÜRKSMD’nin kamuya, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılımı ve donanımı seçiminde fizibilite raporları hazırlayarak Ar-Ge faaliyetleri, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti alıp vereceğini anlatan ASAN, şunları kaydetti:

“Şirket, yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik hizmetlerini alıp verecek. Fikri ve sınai hakların oluşturulması, geliştirilmesi, revizyonu konularında mühendislik hizmetleri sağlayacak TÜRKSMD, hakların sicile kaydı ve korunması kapsamında danışmanlık hizmeti sunarak, süreçleri yürütecek. Şirket, resmi kuruluşlara, tüzel ve gerçek kişilere bünyesindeki uzmanlar yardımıyla ticari ve sınai ilişkiler, patent, faydalı model, marka, sınai haklar, beşeri münasebetler, işletmecilik, pazarlama, yatırım, globalleşme, finans konularında ulusal ve uluslararası bilgi sağlayarak, danışmanlık yapacak. Yabancı ülkelerdeki hizmetler hakkında etüt çalışması yürüterek araştırma ve raporlar hazırlayacak şirket, yazılım danışmanlığı, patent, marka değerleme alanlarında da uluslararası hukuk ve ticarete ait konularda danışmanlık hizmeti sunacak.”

ASAN, şirketin amaçlarını gerçekleştirmek için, yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı sermayeli şirketlerle her türlü ortaklıkları kurabileceğini dile getirdi.

TÜRKSMD’nin yurt içinde ve dışında ihalelere girerek tesisler kurabileceğini, işletmeleri alıp satabileceğini veya kiraya verebileceğini, ihracat-ithalat ve taahhüt işleri yaparak haklarını kullanabileceğini anlatan ASAN, “Şirket, yurt içinde ve dışında, lisansları, imtiyazları, markaları, tasarımları ve işletme haklarını doğrudan doğruya veya devren satın alarak kendi namına tescil ettirebilecek, kullanabilecek, anlaşmalar yaparak bu ve benzeri hakları elde edebilecek, bunları satabilecek.” diye konuştu.