Değerli Dostlarımız,

01.01.2021 tarihi itibariyle birlikte e-Faturaya geçiş neticesinde birtakım değişiklik ve yeniliklerle ilgili bilgilendirme yapmak istiyoruz.

1. Anadolu Patent olarak kâğıt fatura kullanımımız sonuçlanmış olup keseceğimiz faturalarda;
– Karşı Mükellef e-Fatura Mükellefi ise e-Fatura düzenlenecek ve sistem üzerinden gönderilecek;
– Karşı mükellef e-Fatura mükellefi değil ise e-Arşiv fatura düzenlenecek ve sistem üzerinden e-posta gönderilecek;
– Hiçbir suretle kâğıt fatura kullanılmayacaktır.

2. Şirketimiz adına düzenlenecek ve bize kesilecek faturalarda;
– Karşı mükellef e-fatura mükellefi ise e-fatura düzenleyecek;
– Karşı mükellef e-fatura mükellefi değil ise 5.000 TL’nin (Beşbin TL) altında olan tutarlar (Vergiler Dahil) için kâğıt fatura alınabilecektir, ama e-Arşiv fatura tercih sebebidir.
– 5.000 TL ve 5.000 TL’nin (Beşbin TL) üzerindeki faturalar (Vergiler Dahil) kanunen e-Arşiv fatura olarak alınmak zorundadır.

3. E-Arşiv fatura e-posta adresimiz aşağıda belirtilmiştir. Bundan sonraki süreçte adımıza kesilen tüm e-Arşiv faturalarının aşağıdaki e-posta adresine gönderilmesini rica ederiz. Aksi durumda söz konusu faturalar kayıtlara alınamayacak, vergi bildirimleri yapılamayacak ve cari hesap mutabakatsızlıkları yaşanacaktır. Tüm bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

E-Arşiv Fatura e-posta adresimiz
fatura@anadolupatent.com.tr

4. E-Fatura ve E-Arşiv faturada fatura düzenleme süresinde 7 (Yedi) günlük süre yasal zorunluluktur. Aynı zamanda seri numara takibine de uyulması gerekmektedir.