Koronavirüs (COVID-19) salgınının olumsuz etkilerinin hafifletilmesi amacıyla Devletimizin yetkili makamları tarafından gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir.

Bilindiği üzere, 26/03/2020 tarihli ve 31080 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1’inci maddesiyle zorunlu idari başvuru yollarına ilişkin süreler, hak düşürücü süreler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 13/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere durdurulduğunu duyurmuştuk.(http://blog.anadolupatent.com.tr/koronavirus-covid-19-bilgilendirmesi-yasal-surelerde-degisiklik/)

Düzenleme, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda belirtilen süreleri de kapsamıştır. Buna göre sınai mülkiyet mevzuatında yer alan süreli işlemlere ilişkin tüm süreler 13 Mart 2020 itibarıyla durmuştur.

Anılan Kanunun Geçici Madde 1/1 hükmü ile verilen yetki çerçevesinde, 29 Nisan 2020 tarihli ve 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile durma süreleri 15 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Buna göre sınai mülkiyet mevzuatında yer alan işlem süreleri aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

  Durum 7226 sayılı Kanun ve 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Uyarınca İşlemin  Gerçekleştirilebileceği Son Tarih
1 Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihi 12 Mart 2020 veya daha önceki bir tarih olan işlemler  Son işlem tarihi değişmeyecektir.
2 Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihi 13 Mart 2020 – 27 Mart 2020 arasında olan işlemler   (Belirtilen tarihler dâhil)  30 Haziran 2020
3 Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihi 28 Mart 2020 ila 15 Haziran 2020 arasında olan işlemler (Belirtilen tarihler dâhil) İşlemin gerçekleştirilmesi için 13 Mart 2020 tarihi itibarıyla kalan süre, 16 Haziran 2020 tarihine ilave edilecektir. (Belirtilen tarihler dâhil)
4 Kurum tarafından verilen sürenin başlangıç tarihi 13 Mart 2020’den önce, bitiş tarihi 16 Haziran 2020 ve sonraki bir tarih olan işlemler Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihine 95 gün ilave edilecektir.
5 Kurum tarafından verilen sürenin başlangıç tarihi 13 Mart 2020-15 Haziran 2020 tarihleri arasında olan   işlemler için (Belirtilen tarihler dâhil) Kurum tarafından verilen süre, 16 Haziran 2020 tarihinde başlayacaktır.

Örnek Tarih Hesaplamaları:

  • 13 Mart 2020 tarihi itibariyle, bitimine on beş gün veya daha az kalmış süreler bakımından yeni sona erme tarihi, 30 Haziran 2020 olacaktır. Örneğin; 20 Mart 2020 tarihinde sona erecek bir süre, 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecektir. Belirtmek gerekir Kanun kapsamında kalan süreler bakımından en erken sona erme tarihi 30 Haziran 2020’dir.
  • 13 Mart 2020 tarihi itibariye, bitimine on altı gün veya daha fazla kalmış ve en geç 15 Haziran 2020 tarihinde sona erecek süreler bakımından, yeni sona erme tarihi; 13 Mart 2020 tarihi itibariye sürenin sona ermesine kaç gün kadıysa, bu sürenin, 16 Haziran 2020’den başlatılarak hesaplanması yöntemiyle belirlenecektir. Örneğin; 30 Mart 2020 tarihinde sona erecek bir sürenin yeni sona erme tarihi; 13 Mart 2020 ila 30 Mart 2020 arasındaki 18 günlük sürenin 16 Haziran 2020 tarihinden itibaren hesaplanması suretiyle 3 Temmuz 2020 olarak belirlenecektir.
  • Başlangıcı, 13 Mart 2020 ila 15 Haziran 2020 tarihi arasında herhangi bir tarihe denk gelen süreler, 16 Haziran 2020 tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır. Örneğin; başlangıcı 10 Nisan 2020 tarihi olan bir aylık sürenin, başlangıç tarihi 16 Haziran 2020 tarihi olarak kabul edilecek ve bu süre 16 Temmuz 2020 tarihinde sona erecektir.
  • Başlangıcı 13 Mart 2020 tarihinden önceki bir tarihe, bitimi ise 15 Haziran 2020 tarihinden sonraki bir tarihe denk gelen sürelerin son günü, düzenlemeden önceki son güne 95 gün eklenmesi suretiyle belirlenecektir. Örneğin; başlangıcı 1 Mart 2020, bitimi 19 Haziran 2020 olan bir sürenin, yeni düzenlemeye göre son günü, 22 Eylül 2020 olarak belirlenecektir.
  • Yeni düzenlemeye göre hesaplanacak sürelerin son gününün, adli tatile ya da herhangi bir resmî tatil gününe denk gelmesi durumunda, süreler, adli tatil veya resmî tatil nedeniyle bir kez daha uzayacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki adli tatil sebebiyle uzayacak süreler yalnız yargılama hukukuna ilişkin olanlardır.

Hak kaybına uğramamanız için takip ve hatırlatmalarımız devam etmektedir. Dosyalara eski süreleri içerisinde işlem yapılabilecektir. Dosyanızla ilgili detaylı bilgi almak ve talimatlarınız için bilgi@anadolupatent.com.tr adresine eposta gönderebilir veya aşağıda yer alan Talep İlet butonu yardımıyla taleplerinizi iletebilirsiniz.

Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ediyor, birbirimizi koruyarak sağlıklı ve mutlu kalmak dileğiyle herkese esenlikler diliyoruz.

Kaynak: TÜRKPATENT Resmi İnternet Sitesi 05.05.2020 tarihli duyuru (Bkz. https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=1251)

Örnek tarih hesaplamaları kaynak: Osman Umut KARACA – IPR Gezgini (Bkz. https://iprgezgini.org/2020/04/30/durma-surelerinin-uzatilmasinin-uygulamaya-etkileri-ve-uzayan-durma-surelerinin-hesaplanma-yontemine-iliskin-guncel-degerlendirmeler/)

30 Nisan 2020 Tarihli ve 31114 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayın.

#evdekal #sagliklakal #fikrimikoru

Talep İlet