05 Haziran 2018 Tarihli ve 30442 Sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan 18 seri numaralı KDV genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

İlgili tebliğ ile değişiklik yapılan konulara ilişkin bazı başlıklar aşağıdaki şekildedir.

– Kat Karşılığı İnşaat İşlerine İlişkin Düzenleme
– Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna
– Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin Mükellefe İade Edilmesi
– Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna
– İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna
– Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Dağıtılan Kazanca isabet Eden KDV’nin Durumu
– İzaha Davet
– Zayi Olan ATİK için Yüklenilmiş KDV
– İndirimli Orana Tabi İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra Yapılan Alımlar ve İskontolar

Detaylı özet bilgiye ulaşmak için tıklayın.

İlgili Tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayın.