2021 yılı Haziran ayı sınai mülkiyet verileri açıklandı.

Haziran 2021 sonu itibariyle Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan marka başvuru sayısı 87.919’u yerli toplam 95.373 olarak gerçekleşti. Yerli marka başvuru oranı %92,2 oldu.

Patent başvuru sayısı 3.570’i yerli, 4.531’i yabancı, toplam 8.101 olarak gerçekleşti.

Faydalı model başvuru sayısı 2.389’u yerli toplam 2.419 oldu. Yerli faydalı model başvuru oranı %98,8 oldu.

Tasarım başvuru sayısı 25.032’si yerli, 526’sı yabancı, 2.823’ü Lahey sistemi üzerinden uluslararası başvuru olmak üzere toplam 28.381 oldu. Yerli tasarım başvuru oranı %88,2 oldu.

Haziran sonu itibariyle tescil sayıları ise; markada 47.300’ü yerli toplam 55.691, patentte 1.556’sı yerli toplam 6.111, faydalı modelde 927’si yerli toplam 950, tasarımda 23.534’ü yerli toplam 26.129 oldu.

Kaynak:turkpatent.gov.tr

Tüm istatistikler için https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/statistics/ adresini ziyaret edebilirsiniz.