• Birleşik Arap Emirlikleri: Ekonomi Bakanlığı’nın Ticari Marka ve Telif Hakkı İşleri Dairesi artık yasal bir vekalete (PoA) ihtiyaç duymadan ticari marka yenileme başvurularını kabul etmektedir. Bu yeni yaklaşım, BAE’deki ticari marka yenileme sürecini basitleştirerek vekaletnamin yasallaştırılması gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Önceden, ticari marka yenileme başvurusu yapılırken yasallaştırılmış bir Yetki Belgesi zorunluydu. Detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen hak sahiplerinin bilgi@anadolupatent.com.tr adresinden bize ulaşmaları önemle duyurulur.

  • Libya: Libya Marka Ofisi, 28 Mayıs 2023 tarihinde normal faaliyetlerine tekrar başlamıştır. Kasım 2022’den bu yana, Marka Ofisinin yalnızca Libyalı şahıs ve şirketlerle ilgili sınai mülkiyet hakları davalarını işleme alarak sınırlı bir kapasiteyle faaliyet gösterdiği ve yabancı başvuranlar ile ilgili tüm sınai mülkiyet hakları hizmetlerini dondurduğu bilinmekteydi. Detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen hak sahiplerinin bilgi@anadolupatent.com.tr adresinden bize ulaşmaları önemle duyurulur.

  • Lübnan: Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, personeli ve yönetimi tarafından gerçekleştirilen uzun süreli bir grevin ardından Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren fikri mülkiyet (IP) ile ilgili tüm konularda faaliyetlerine yeniden başladı. Halka Arz, önceden dosyalanmış başvuruların, yenilemelerin ve son tarihleri olan kayıtların işlenmesine öncelik verecek, geri kalan konular ise Bakanlığın oluşturduğu belirli bir programa göre ilerleyecektir. Detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen hak sahiplerinin bilgi@anadolupatent.com.tr adresinden bize ulaşmaları önemle duyurulur.

  • Umman: Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı, belirli ticari marka hizmetleri için resmi ücretlerde indirim yapıldığını duyurdu. Ücret indirimi, 28 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ticari marka başvuruları, resmi yenileme ücretleri, ticari marka devri ve ticari marka lisanslaması için resmi yayın ücretleri için geçerlidir. Detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen hak sahiplerinin bilgi@anadolupatent.com.tr adresinden bize ulaşmaları önemle duyurulur.

  • Suudi Arabistan: GCC ticari marka yasasının 22. maddesine göre, Suudi Arabistan’da kullanmama veya kötü niyetli tescile dayalı olarak iptal davası başlatmak, ticari marka tescil ettirene bir ön yazı gönderilmesini gerektirmektedir. Tescil ettirenin bilgileri platformda mevcutsa, bu yazının Adalet Bakanlığı’nın (SB) elektronik platformu aracılığıyla iletilmesi gerekir. Ancak, bilgilere platform aracılığıyla erişilemiyorsa, mektup Suudi Arabistan’daki yerel bir hukuk bürosu aracılığıyla teslim edilmelidir. Mektubun amacı, tescil ettireni ticari markasına karşı yaklaşan iptal davası hakkında bilgilendirmektir. Mektubu aldıktan sonra, tescil ettirenin yanıt vermesi için on beş (15) günlük bir süresi vardır. Bu süre içinde herhangi bir yanıt alınamazsa iptal işlemi başlatılabilir. Detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen hak sahiplerinin bilgi@anadolupatent.com.tr adresinden bize ulaşmaları önemle duyurulur.