• Katar: Arapçanın ülke genelinde etkin kullanılması için 7 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Kanun ile, tüm kamu kurumlarında ve bu kurumların ilettiği resmi evraklarda tek dil olarak Arapça kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Aynı kanunun 10.Maddesi gereği de ülke genelinde kullanılacak tüm markalarda Arapçanın da kullanılması şart koşulmuştur. Yabancı markaların ise kendi dillerinin yanında Arapça olarak da markayı ifade etmesi istenmektedir. Bu karara uymayanlara yüksek para cezaları (QR 50,000 – USD 13,750) kesilecektir. Detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen hak sahiplerinin bilgi@anadolupatent.com adresinden bize ulaşmaları önemle duyurulur.

  • Sudan: Marka Ofisi, almış olduğu karar doğrultusunda marka başvurularının kabul veya ret edilmelerini uzmanların insiyatifine bırakmıştır. Bu karar ile Ofis nezdinde itiraz edilmesinin önü kesilerek; tüm olumsuz sonuçlar için mahkemeler nezdinde dava açılması gerekecektir. Detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen hak sahiplerinin bilgi@anadolupatent.com adresinden bize ulaşmaları önemle duyurulur.

  • Suudi Arabistan: Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanlığının 7 Mart 2019 tarihli kararı doğrultusunda tüm işlem harçlarında (lisans ve devir işlemleri ile adres ve unvan değişiklikleri hariç) ciddi oranlarda indirim yapılmıştır. Detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen hak sahiplerinin bilgi@anadolupatent.com adresinden bize ulaşmaları önemle duyurulur.