• Etiyopya: Etiyopya, Afrika’nın en kalabalık ikinci ülkesi ve 188 Uluslararası Para Fonu üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri. Hükümetin altyapı yatırımlarının yanı sıra tarım ve hizmet sektörlerinde devam eden ilerlemenin yol açtığı bu büyümenin, önümüzdeki yıllarda artmaya devam etmesi bekleniyor. Etiyopya’nın yıllık GSYH büyümesi, geçen yıla göre yüzde 10,9’luk bir ortalamaya ulaştı. Ülkenin GSYİH’sı 200,6 milyar ABD Doları iken, kişi başına düşen GSYİH 2,200 ABD Doları’dır. GSYİH bileşimi, tarım için yüzde 34,8, sanayi için yüzde 21,6 ve hizmetler için yüzde 43,6’dır.

  Resmi Etiyopya Gazetesi’nin son üç sayısında (Haziran-Ağustos 2019) toplam 407 başvuru yayımlandı. Başvuruların neredeyse yüzde 60’ı çoğunlukla Çin, ABD ve İsviçre’deki yabancı marka sahipleri tarafından yapıldı. Bu süre zarfında 3, 30 ve 35 numaralı sınıflardaki uygulamalar, hacim bakımından en yüksek sıradadır.

  Etiyopya’da ticari marka haklarının önceliği, ilk başvuran hak sahibi olur şeklinde belirlenmektedir. Nice Sınıflandırmasının 10. versiyonu kullanılmak suretiyle çok sınıflı bir uygulama benimsenmiştir. Bir başvuru yapıldıktan sonra, inceleme için iş listesine yerleştirilecektir.

  İnceleme hem mutlak hem de göreceli gerekçelerle yapılır ve inceleme sürecinin tamamlanması yaklaşık 4 ila 5 ay sürer. Başvurunun kabul edilmesi halinde, ilan tarihinden itibaren 60 günlük bir itiraz süresi ile itiraz amaçlı Resmi Gazete’de yayımlanır.

  Sonuç olarak, bir itiraz ya da bir ofis eylemi olmaması durumunda, bir başvurunun, başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde tescil işlemine başlaması beklenir. Koruma süresi dosyalama tarihinden itibaren 7 yıldır, benzer süreler için yenilenebilir. Dosyalama sırasında sunulması gereken destekleyici belgesel gereklilikler elçilik onaylı vekaletname ile noter onaylı İngilizce’ye tercüme edilmiş tescil (başvuru sahibi ülkesi veya başka bir ülke) belgesidir. Paris Sözleşmesi aracılığıyla rüçhan hakkı talep edilemez.

  Detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen hak sahiplerinin bilgi@anadolupatent.com adresinden bize ulaşmaları önemle duyurulur.

 • MENA: Ortadoğu ve Kuzey Afrika (Middle East and North Africa) ülkelerinde tescilli markalarınızı koruyun!

  Bir ticari markanın tescili, bir markanın, şirketin veya ürün adının etkili kullanımında ilk adımdır. Ancak, değerli markaları korumak ve uygulamak için, marka sahiplerinin, potansiyel ticari markaların mevcut haklarını ihlal etmemesini veya potansiyel olarak zarar vermemesini sağlamak için ticari marka yayınlarını sürekli olarak izlemeleri gerekir. Özellikle Türk firmaları tarafından hedef pazar olarak görülen MENA bölgesi ayrı bir önem kazanmaktadır. Hem pazarın büyüklüğü hem de iltibas ve marka tecavüz olaylarının yoğunluğu, bu bölge için daha fazla dikkat edilmesini gerektirmektedir.

  Markanın korunması ilk olarak ilgili ülkelerde izleme yapılması ve raporlanması ile başlar. Sonrasında hak ihlali yaptığı düşünülen marka başvuralarına itiraz dosyalanması gerekmektedir, bu süreç her ülke için farklılık göstermektedir.

  Siz de WIPmark® İzleme Hizmetini şimdi başlatın, markalarınızı korumasız bırakmayın. Talebiniz ile tüm ülkelerde veya seçilen ülkelerde WIPmark® İzleme Hizmetimiz kapsamında uluslararası markalarınız izlenmekte ve raporlanmaktadır.

  Detaylı bilgi almak ve WIPmark® İzleme Hizmetini başlatmak isteyen hak sahiplerinin bilgi@anadolupatent.com adresinden bize ulaşmaları önemle duyurulur.

  Aşağıdaki haritada görebileceğiniz üzere MENA bölgesinde yer alan ülkelerin itiraz süreçleri gösterilmektedir.

 • Suudi Arabistan: Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu tarafından 8 Ekim tarihinde onaylanan 25 Ekim tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Distribütörlük Kanunu (Franchising Law) ile Suudi Arabistan topraklarında yabancı yatırıcımların önünün açılması ve daha rahat ticaret yapmaları sağlanacaktır. 25 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek yeni kanun ile franchise sözleşmeleri Ticaret ve Yatırım Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Yabancı yatırımları çekmek, uluslararası boyutta ticaret yapmalarını sağlamak, sınai mülkiyet hakları ile bütünleşmesini sağlamak ve Suudi Arabistan’ı bölgenin ticaret merkezi haline getirmek öncelikli hedef olmaktadır. Detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen hak sahiplerinin bilgi@anadolupatent.com adresinden bize ulaşmaları önemle duyurulur.