• Lübnan: Halihazırda %10 olarak uygulanan katma değer vergisi (value added tax), 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren %11 olarak güncellenecektir. Artıştan etkilenmemek için yapılması düşünülen başvuruların bu tarihten önce yapılması tavsiye edilmektedir.

  • Suudi Arabistan: Ağustos ayı içerisinde yayınlanan 36838 sayılı tebliğ uyarınca ilaç firmalarının satacakları ürünlerde ilaç bilgilerinin yer aldığı prospektüslerin Arapça’ya tercüme edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bununla birlikte markaların da Arapça harfleriyle yazılmış (transliteration) versiyonlarının da ayrıca marka tescili yapılması hak kayıplarını önlemek için tavsiye edilmektedir.

  • Umman: 31 Temmuz 2017 tarihinde Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (Gulf Cooperation Council – GCC) marka kanunu resmen kabul edilmiştir. İlgili yönetmeliklerin hazırlıkları devam etmektedir. Böylelikle Umman’da daha verimli bir marka tescil süreci yürütülecektir.