• İran: ABD tarafından uygulamaya konulan ambargo nedeniyle İran ile ticarette kısıtlamalar meydana gelecektir. Ambargoya rağmen marka ve patent koruması konularında bazı istisnalar uygulanacaktır. Bu istisnalar:

  • Marka, patent veya benzeri sınai mülkiyet hakları başvuruları ve işlemleri,
  • Marka, patent veya benzeri sınai mülkiyet hakları yenilemeleri,
  • Marka, patent veya benzeri sınai mülkiyet hakları itirazları ve hukuki işlemleri,
  • Aynı konularda İran Hükümetine yapılacak harç ödemeleri ve avukatlara yapılacak ödemeler.

  Bu istisna kapsamında İran ile yapılacak ticaret göz önünde tutularak marka portföyünün izlenmesine devam edilmeli ve ileriki dönemin marka stratejisi buna göre belirlenmelidir. Detaylı bilgi almak ve marka başvurusunda bulunmak isteyen hak sahiplerinin bilgi@anadolupatent.com adresinden bize ulaşmaları önemle duyurulur.

 • Lübnan: Lübnan Ofisi tararından alınan karar doğrultusunda marka devir ve birleşme işlemleri uygulamasında değişiklik yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte devir veya birleşme işlemi için mevcut tescil belgesi aslı Lübnan Ofisine sunulacak, işlem sonrasında Ofis tarafından düzenlenen yeni belge başvuru sahibine iletilecektir. Ayrıntılı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenlerin bilgi@anadolupatent.com adresinden bize ulaşmaları önemle duyurulur.

 • Yemen: Yemen Ofisi tararından alınan karar doğrultusunda bundan sonraki süreçte marka başvurularında sınıf ana başlıkları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bunun yerine ürün veya ürün gruplarının ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir. 2018 tarihli ve 72 sayılı karardan önce yapılan marka başvuruları için de eksiklik bildirimi yapılacak ve sınıf başlıkları yerine ürün veya ürün gruplarının yazılması istenecektir. Ayrıntılı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenlerin bilgi@anadolupatent.com adresinden bize ulaşmaları önemle duyurulur.