Değerli Başvuru Sahipleri;

Bilindiği üzere 10.01.2017 tarihi itibariyle 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve Kanunun 19 uncu maddesi ile marka tescilinde nispi ret nedeni olarak sayılan 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraza mesnet markalar için şartların oluşması kaydıyla kullanım ispatı talebinde bulunulması imkanı sağlanmıştır.

Bu kapsamda, gerek kullanım ispatı talebinde bulunacak başvuru sahiplerine gerekse kullanım ispatına ilişkin delil sunumunda bulunacak itiraz sahiplerine yol göstermesi amacıyla süreçlere ilişkin açıklamaları içeren “Kullanım İspatı Kılavuzu” oluşturulmuştur.

İlgili kılavuza [download-attachment id=”2808″ title=”MARKA KULLANIM İSPATI KILAVUZU”] sayfasından erişebilirsiniz.