Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) Bilgilendirme

Bilindiği üzere, ihracatçılarımızın pazara girişte özellikle belgelendirme işlemleri başta olmak üzere karşılaşmakta oldukları ticarette teknik engellerin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi, T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün öncelikli faaliyet alanları arasında yer almaktadır. Bu amaçla, ihracatçılarla aktif temas ve işbirliği halinde olunarak, sorunlu hususlara ivedi bir şekilde müdahale edilmesine çalışılmaktadır. Bu hedef