WIPO Küresel Ödülleri 2023 Yarışması

Bu yılki WIPO Küresel Ödüller yarışması, iş hedeflerine ulaşmak için Fikri Mülkiyet Haklarını akıllıca kullanan ve aynı zamanda inovasyon ve yaratıcılıklarını toplumun iyiliği için kullanan yaratıcılar, mucitler ve tasarımcılardan oluşan istisnai küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) arıyor. WIPO Küresel Ödülleri WIPO Küresel Ödülleri, ticarileştirme için fikri mülkiyeti akıllıca kullanan ve aynı zamanda yenilikçiliği