Bilindiği üzere, ihracatçılarımızın pazara girişte özellikle belgelendirme işlemleri başta olmak üzere karşılaşmakta oldukları ticarette teknik engellerin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi, T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün öncelikli faaliyet alanları arasında yer almaktadır. Bu amaçla, ihracatçılarla aktif temas ve işbirliği halinde olunarak, sorunlu hususlara ivedi bir şekilde müdahale edilmesine çalışılmaktadır. Bu hedef doğrultusunda yapılan bir uygulama olan Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) ile bu alanda uzmanlaşmış özel şirketlerin, ithal malın fiyat, nitelik ve niceliğini kontrol etmekle ilgili ithalatçı ülke devletleri tarafından görevlendirilmesine yönelik bir uygulamadır. Genellikle kendi imkânları ve altyapısı ithalat denetimi faaliyetlerini gerektiği ölçüde gerçekleştirmede yetersiz kalan gelişme yolundaki ve en az gelişmiş ülkelerce başvurulan bu uygulamanın amacı, ithalatçı devlet adına, malın değerine dair yanıltıcı beyan sonucu oluşan vergi kaybının önlenmesi, kalitesiz ürünün ülkeye girişinin önüne geçilmesi ve yetersiz idari altyapının telafisinin sağlanmasıdır.

Bu kapsamda, yukarıda da ifade edildiği üzere, firmalarımızın ihracat yapmak istedikleri ülkelerin belgelendirme işlemlerine ilişkin uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları ve ilgili pazarlarda SÖİ uygulamasının hangi süreçler dahilinde yapıldığının netleştirilmesi amacıyla, T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimizin katkıları ile Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda bir çalışma yürütülmüştür. Anılan çalışma ile Bakanlıkça “teknikengel.gov.tr” internet sitesi kurulmuştur. “Teknikengel.gov.tr” internet sitesine ihracatçılarımız herhangi bir bedel ödemeksizin üye olabilmekte, diledikleri ülkelere ilişkin güncel bilgileri bulabilmekte ve ilgili ülkelerin ürünlere ilişkin Dünya Ticaret Örgütüne yapmış oldukları mevzuat bildirimlerine ulaşabilmektedir. Yine, pazara giriş noktasında karşılaştıkları sorunları Genel Müdürlüğe iletebilmektedir.

Siteye ulaşmak için tıklayın.