Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından sunulan araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasına ilişkin işlem ücretlerinde, patent ve faydalı model tescil maliyetlerinin azaltılması amacıyla ciddi oranlarda indirime gidildi.

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ uyarınca, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen araştırma veya inceleme taleplerinde, başvuru sahibinin türüne göre;

  • Gerçek kişiler için 10 adet,
  • Tüzel kişiler için 25 adet,
  • Üniversiteler için 100 adet

olmak üzere, bir yıl içerisinde yapılan (patent ve faydalı model) araştırma veya patent inceleme taleplerinde indirimli ücretler geçerli olacak.

İndirim uygulanan araştırma ve inceleme raporu talepleri için ücret 100 TL olarak belirlendi.

Bu kapsamda örneğin başvuru sahibi gerçek kişi ise, bir yıl içerisinde 10 adet patent veya faydalı model araştırma raporu talebi ve 10 adet inceleme raporu talebi olmak üzere toplam 20 talepte indirimli ücretlerden faydalanabilecek.

Başvuru sahibi türüne göre belirlenen talep sayıları aşıldığında, Tebliğde belirlenen normal ücretler (talebin e-Devlet üzerinden yapılması halinde) araştırma raporu için 590 TL, inceleme raporu için 355 TL) geçerli olacak.

Anadolu Patent olarak her zaman TÜRKPATENT harçlarını baz alarak işlem yaptığımızdan, yeni indirimli harçlar da siz değerli müvekkillerimize aynen yansıtılacaktır.