10/01/2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 192 nci maddesi gereğince, 10 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılacak olan marka ve tasarım yenileme işlemlerine ilişkin sürelerde “koruma süresinin sona erdiği ayın son günü” yerine “koruma süresinin sona erdiği tarih” dikkate alınacaktır. Mülga 554 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan yenileme sürelerine ilişkin hükümlerin uygulanmasına son verilecektir.

Bu kapsamda, marka ve tasarım yenileme işlemlerinde hak kaybına uğramamak için başvuru tarihlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu duyuru tarihinden itibaren size ileteceğimiz yenileme mektupları ve hatırlatmaları bu kapsamda hazırlanacaktır.