Değerli Dostlarımız/Müvekkillerimiz,

Koronavirüs (COVID-19) salgınının olumsuz etkilerinin hafifletilmesi amacıyla Devletimizin yetkili makamları tarafından gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir.

TBMM’de görüşülen 7226 sayılı Kanun teklifine eklenen geçici madde ile maddi hukuka ve usul hukukuna dair tüm sürelerin 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar (bu tarihler dahildir) durdurulması kabul edilmiştir. Söz konusu Kanun değişikliği Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasının ardından bugün yayımlanan mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Düzenlemeyle zorunlu idari başvuru yollarına ilişkin süreler, hak düşürücü süreler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler belirlenen tarih aralığında durmuştur.

Düzenleme, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda belirtilen süreleri de kapsamaktadır. Sınai mülkiyet mevzuatında sicil işlemleri ve ücretlere ilişkin tüm süreler, itiraz süreleri, YİDK kararlarına karşı açılacak davalarda dava açma süreleri ve ihlali hâlinde hak kaybına neden olabilecek diğer tüm süreler de durmuştur.

13 Mart tarihine veya daha sonraki bir tarihe denk gelen ve gerçekleştirilmemiş işlemler için hak sahiplerine ve vekillere geriye dönük olarak bu işlemleri yapma hakkı tanınacaktır. Düzenlemeye göre süreler 1 Mayıs 2020 itibarıyla işlemeye başlayacak; 1 Mayıs itibarıyla sürenin bitimine 15 gün ve daha az kalan süreler 15 gün uzatılmış sayılacaktır.

Hak kaybına uğramamanız için takip ve hatırlatmalarımız devam etmektedir. Dosyalara eski süreleri içerisinde işlem yapılabilecektir. Dosyanızla ilgili detaylı bilgi almak ve talimatlarınız için bilgi@anadolupatent.com.tr adresine eposta gönderebilir veya aşağıda yer alan Talep İlet butonu yardımıyla taleplerinizi iletebilirsiniz.

Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ediyor, birbirimizi koruyarak sağlıklı ve mutlu kalmak dileğiyle herkese esenlikler diliyoruz.

26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayın.

#evdekal #sagliklakal #fikrimikoru