Sürecin ilk başladığı dönemde yapmış olduğumuz duyurularda da belirttiğimiz “BREXIT” sonrası sınai mülkiyet hakları korumasında bir takım yeni gelişmeler olmuştur.

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkışı kesinleşmiş olup 31 Ocak 2020’de (“Brexit Günü”) GMT saatiyle 23:00’de Avrupa Birliği’nden ayrılmıştır. İngiltere ve AB arasındaki Geri Çekilme Anlaşması nihayet İngiltere Parlamentosu ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanarak “Anlaşmasız Brexit” riski etkili bir şekilde ortadan kaldırılmıştır.

Geri Çekilme Anlaşması onaylandıktan sonra, İngiltere 31 Aralık 2020’ye kadar (“geçiş süresinin sona ermesi”) bir geçiş dönemine girecektir. 2 Şubat 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçiş döneminde kalacaktır.

Geçiş döneminde:

  • İngiltere, AB Tek Pazar ve Gümrük Birliği’nin bir parçası olarak kalacak;
  • Geri Çekilme Anlaşmasında aksi belirtilmedikçe, AB hukuku İngiltere için geçerli olmaya devam edecek; ve
  • Geçerli AB mevzuatındaki AB üye ülkelerine yapılan referansların çoğu İngiltere’yi içerir (ancak İngiltere artık AB kurumlarının, organlarının, ofislerinin ve ajanslarının seçimine, karar verme ve yönetimine katılma hakkına sahip olmayacaktır).

Geçiş döneminde İngiltere, AB fikri mülkiyet haklarının (IPR) korunması söz konusu olduğunda AB’nin bir parçası olmaya devam etmektedir.

Biz yine bu kapsamda, geçiş sürecinin sonunu beklemeden, ileri ki dönemde herhangi bir hak kaybına uğranılmaması için Avrupa Birliği Marka (EUTM) ve Avrupa Birliği Tasarım (RCD) başvurularından ayrı olarak aynı markalar veya tasarımlar için İngiltere başvurusu yapılmasını tavsiye etmekteyiz.

Ayrıca yine bu kapsamda Türkiye’nin Avrupa Birliği ve İngiltere kurumlarıyla olan iş ve işlemlerle ilişkisini düzenlemesi için 1 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen hak sahiplerinin bilgi@anadolupatent.com.tr adresinden ve (850) 290 85 85 nolu telefondan bize ulaşmaları önemle duyurulur.