“Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik” 29 Eylül 2017 tarih ve 30195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 113 ila 122’nci maddelerine dayanılarak hazırlandı.

Yönetmelik 3 ana bölümden oluşmaktadır:

  • Çalışan Buluşları ile İlgili Bedel Tarifesi ve Uyuşmazlık Halinde İzlenecek Tahkim Usulü
  • Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar
  • Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar

Yönetmelik, 6769 sayılı SMK’nın ilgili hükümleri çerçevesinde, paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlandı.

Yönetmelik, çalışanların buluşlarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlara ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Yönetmelik, buluş yapmayı özendiren ve teşvik eden düzenlemeleri içermesi nedeniyle bu alandaki önemli düzenlemelerden biri.

Yönetmelik tam metin için: https://goo.gl/eiiaRp