5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanan Türk Patent ve Marka Kurumu 2017 Yılı Faaliyet Raporu yayınlandı. Aşağıda başvuru sayılarına ilişkin istatistiksel verilere ulaşabilirsiniz.

PATENT VE FAYDALI MODEL

2017 yılında 8.625 yerli, 10.658 yabancı patent başvurusu yapılmış olup, bir önceki yıla göre yerli başvuru sayısı %34 artmıştır. Toplam patent başvuru sayısı bir önceki yıla göre %15 artarak 19.283’e ulaşmıştır.

2017 yılında PCT aracılığıyla yapılan patent başvuruları %20 artarak 359, EPC başvuruları ise %9 artarak 10.728’e ulaşmıştır. 2006 yılında yürürlüğe giren TÜBİTAK-TÜRKPATENT işbirliğindeki teşvik sisteminden yararlanılması nedeniyle, ulusal doğrudan patent başvurularının sayısı yıllar itibariyle sürekli artış göstermiştir. 2015-2017 döneminde farklı sistemlerden yapılan patent başvurularının gösterildiği Şekil 8 incelendiğinde toplam patent başvurularının 7.994’ü yerli 202’si yabancı olmak üzere 8.196’sının doğrudan, 181’i yerli 178’i yabancı olmak üzere 359’unun PCT aracılığıyla ve 450’si yerli 10.278’i yabancı olmak üzere 10.728’inin EPC aracılığıyla yapılmıştır.

Buluşların korunması için mevcut bir diğer koruma türü olan faydalı model başvuru sayılarının verildiği Şekil 9 incelendiğinde, faydalı model tescili için 2017 yılında 3.256 yerli, 64 yabancı başvuru yapıldığı görülmüştür. 2017 yılında yapılan yerli faydalı model başvuruları 2016 yılına göre %6 oranında azalmış olup, yabancı faydalı model başvuruları ise 77’den 64’e gerilemiştir.

Patent ve faydalı model başvuruları birlikte değerlendirildiğinde; 2016 yılında 20.312 olan toplam başvuru sayısı, 2017 yılında %11 artarak 22.603’e ulaşmıştır. Toplam başvurular içinde yerli başvuru oranının 2017 yılı için %53’tür.

Faydalı model belgeleri ve patentler birlikte değerlendirildiğinde; 2017 yılında 14.512 belge verilmiştir. Verilen belgelerin %14’ü faydalı model başvuruları, %86’sı patent başvurularına aittir.

MARKA

2017 yılında toplam marka başvurularında bir önceki yıla göre %13’lük bir artış olduğu görülmektedir. 2017 yılında gerçekleşen toplam marka başvuru sayısı 121.108 olmuştur.

2015-2017 yılları arasında tescil edilen marka sayılarının verildiği Şekil 12 incelendiğinde, 2016 yılında tescil edilen marka sayısı 97.085 iken, 2017 yılında bu sayı %12 azalarak 85.573 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı içerisinde yapılan yerli marka başvurularının sınıfsal bazda dağılımını gösteren Şekil 13 incelendiğinde, en çok başvurunun yaklaşık %20’lik oranla 35. sınıfta yapıldığı görülmektedir. Gıda ürünlerinin yer aldığı 29. ve 30. sınıflarda yapılan başvurular ise, yerli marka başvurularının yaklaşık %10’luk bölümünü oluşturmaktadır. Giyim eşyalarının yer aldığı 25. sınıf için yapılan başvuruların ise yerli marka başvurularının %4’ünü oluşturduğu görülmektedir. 41. sınıfta yer alan hizmetlerde yapılan marka tescil başvuruları da toplam yerli marka başvurularının yaklaşık %6’lık kısmına tekabül etmektedir.

TASARIM

Dosya bazlı başvuru sayılarının verildiği Şekil 18 incelendiğinde, 2017 yılında başvuru sayısının 2016 yılına göre %2 oranında bir artışla 9.009’a ulaştığı görülmektedir.

Dosya bazlı tescil sayılarının verildiği Şekil 20 incelendiğinde, 2017 yılında tescil sayısının 2016 yılına göre %8 oranında azalarak 8.623 olduğu görülmektedir.

Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması kapsamındaki tescil verilerinin yer aldığı Tablo 16’da 2015-2017 yılları arasında gerçekleşen tescil sayıları verilmiştir.

2017 yılında yapılan tasarım başvurularının Locarno sınıflarına ilişkin dağılımını gösteren Şekil 21 incelendiğinde, dosya bazlı tasarım başvuruları içinde en büyük payın, mefruşata (6. sınıf) ait olduğu görülmektedir. Bu sektörü, grafik-yüzey desenler (32. sınıf) ile nakliye ambalajı ve konteynerler (9. sınıf) takip etmektedir.

Tasarım bazlı tescillerin illere göre dağılımını gösteren Şekil 22 incelendiğinde, tasarım tescillerinin en çok İstanbul, Gaziantep, Bursa, Kayseri ve Ankara illerine ait olduğu görülmektedir.

COĞRAFİ İŞARET

2015-2017 yılları arasında gerçekleşen coğrafi işaret başvuru ve tescil istatistiklerinin verildiği Şekil 14 incelendiğinde, 2017 yılında coğrafi işaret başvurularının ciddi bir artış gösterdiği görülmektedir. Söz konusu artışta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2017 yılının ikinci yarısı için konulan 100 coğrafi işaret tescil hedefi ile Ulusal Coğrafi İşaretler Strateji Belgesindeki eylemler kapsamında yapılan bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri etkili olmuştur. 2017 yılı sonu itibariyle toplam tescilli coğrafi işaret sayısı 310’dur.

Tescilli coğrafi işaretlerin ürün gruplarına dağılımının yer aldığı Şekil 15 incelendiğinde, tescilli coğrafi işaretlerin en çok gıda ürünlerinde yer aldığı görülmektedir.